Proprietatea periodică – o nouă modalitate a dreptului de proprietate?

Numărul 11 Anul 2016
Revista Numărul 11 Anul 2016

ABSTRACT

In 70’-80’s timeshare was a legal innovation followed by Western Europe which in the present times sparks no more interest. However, the Romanian legislator wanted to give it a legislative regulation in order to clarify the legal nature of the right. This regulation lacks no criticism, so in this study we have analyzed from several points of view the nature of the right as well as the assumption of inconsistencies between the law and Constitution’s stipulations.
The reasons for which the legislator sought to give it a distinct regulation in the Romanian law are unclear, given the fact that by transposing into. G.E.O. no. 14/2011 of the 2008/122/ EU Directive the legislator does not bring any additional specification regarding the nature of the right, respecting the European legislator’s will.

Keywords:

ownership, legal nature, right to use, exclusion

REZUMAT

În anii 70-80 proprietatea periodică a fost o inovație juridică, urmată de Europa de Vest, inovație care nu mai prezintă interes. Cu toate acestea, legiuitorul român a vrut o reglementare legislativă, în scopul de a clarifica natura juridică a dreptului.
Prezentei reglementări nu e lipsit de critici, astfel că în acest studiu am analizat din mai multe puncte de vedere natura dreptului, precum și presupusele de neconcordanțe între prevederile legii și cele ale Constituției.
Motivele pentru care legiuitorul a dorit să-i dea o reglementare distinctă în dreptul românesc sunt neclare, având în vedere faptul că, prin transpunerea în O.U.G. nr. 14/2011 a Directivei nr. 122/2008, legiuitorul nu aduce nicio precizare suplimentară cu privire la natura dreptului, respectând voința legiuitorului european.

Legislaţie relevantă: Codul civil, art. 555, art. 639, art. 687, art. 689-691
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: