Procesul civil internaţional în reglementarea noului Cod de procedură civilă Partea II: Competenţa internaţională a instanţelor române (art. 1070-1077)

Numărul 7 Anul 2013
Revista Numărul 7 Anul 2013

ABSTRACT

The coming into force of the new Romanian Civil Procedure Code, on February 15th 2013, has resulted in new rules on the civil trial with a foreign element, repealing the last remaining articles of Law no. 105/1992. This paper is the second of a series which aims to provide a general analisys of the new legal provisions, correlating them with the former regulation and relevant jurisprudence, as well as the European legislation with which it might come into conflict. The object of this second part deals with several aspects concerning jurisdiction of the Romanian courts in civil trials with a foreign element, before the direct analysis, in the following part, of the specific situations in which, according to the new Romanian Civil Procedure Code, Romanian courts have jurisdiction.

Keywords:

international jurisdiction, lis pendens, related actions, provisional measures, protective measures.

REZUMAT

Odată cu intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă, pe 15 februarie 2013, au fost introduse noi reguli privind procesul civil cu element de extraneitate, reiterând ultimele articole din Legea nr. 105/1992. Acest articol este al doilea dintr-o serie ce are ca scop analiza noilor dispoziţii legale, corelarea lor cu legislaţia şi jurisprudenţa relevantă, precum şi cu legislaţia europeană cu care ar putea intra în conflict. Această a doua parte tratează aspecte privind competenţa instanţelor româneşti în procesele civile cu element de extraneitate, înainte de analiza directă din partea următoare, a situațiilor specifice în care potrivit Noului Cod de procedură civilă, instanțele române sunt competente.

Legislaţie relevantă: C. pr. civ., art. 1070-1077
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: