Procedura prealabilă a medierii şi regularizarea cererii de chemare în judecată în lumina noului Cod de procedură civilă

Numărul 4 Anul 2013
Revista Numărul 4 Anul 2013

ABSTRACT

Along with the entry into force of the new Civil Procedure Code, the regularization procedure of the statement of claim and the preliminary procedure of mediation, that were optional under the previous regulation, became mandatory with several circumstantiation. A brief analysis of the new regulation is highly necessary.
Within this study, many questions to be asked in the near future by both law practitioners and litigants are risen and possible solutions to several problems regarding the two abovementioned procedures are rendered.
The discussed topics regarding mediation refer, among others, to the autonomy of the mediation clause, the identification of the sanction for non observance of the obligation to attend a meeting informing on the advantages of mediation, the setting-up of the mediator’s documents proving the fulfillment of the procedure, the identification of the cases in which the judicial stamp is refundable, as well as the bounds of the mediation procedure, by taking into consideration any other demands.
As regards the regularization of the statement of claim, many aspects regarding its applicability field are discussed, with reference to emergency procedures, incidental demands and non-adversarial procedure. Also, possible criticisms regarding the lack of provisions on the observance of the preliminary procedure of mediation within the procedure regarding the regularization of the statement of claim are formulated, as well as on the means of appeal against the court order annulling the procedure of regularization.

Keywords:

mediation, preliminary procedure, statement of claim, incidental demands.

REZUMAT

Procedura de regularizare a cererii de chemare în judecată şi procedura prealabilă a medierii, facultative sub imperiul vechii reglementări, au devenit obligatorii, cu anumite circumstanţieri, odată cu intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă, o analiză succintă a noii reglementări fiind imperios necesară.
În cuprinsul acestui studiu, sunt avansate o serie de întrebări pe care practicianul dreptului şi justiţiabilul deopotrivă şi le vor pune în viitorul apropiat, fiind oferite posibile soluţii la o serie de probleme privind cele două instituţii la care se referă titlul.
Chestiunile puse în discuţie în ceea ce priveşte medierea se referă, printre altele, la efectul independenţei clauzei de mediere, identificarea sancţiunii pentru nerespectarea obligaţiei de participare la o şedinţă de informare privind avantajele medierii, stabilirea actelor mediatorului ce dovedesc parcurgerea procedurii, reperarea situaţiilor în care se restituie taxa judiciară de timbru, circumscrierea domeniului de aplicare a procedurii medierii, cu referire la cererile incidentale.
Cu privire la regularizarea cererii de chemare în judecată, sunt puse în discuţie aspecte privind domeniul de aplicare, cu referire la procedurile urgente, cererile incidentale şi procedura necontencioasă. De asemenea, sunt formulate posibile critici privind neincluderea verificării parcurgerii procedurii prealabile a medierii în cadrul procedurii privind regularizarea cererii de chemare în judecată, precum şi privind calea de atac împotriva încheierii de anulare dată în procedura regularizării cererii.

Legislaţie relevantă: C. pr. civ.
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: