Probleme privind rezoluţiunea contractului în Noul Cod civil (III)

Numărul 10 Anul 2012
Revista Numărul 10 Anul 2012

ABSTRACT

Under this third part of the analysis regarding the resolution and the annulment of contracts as provided under the new Civil Code, the authors are analysing the effects of the resolution, the abatement of provisions, the partial resolution and the prescription of the right to be reimbursed the provisions rendered under the annulled agreement. Moreover, a comparability analysis between the resolution and other methods of agreement cancellation, such as fortuitous impossibility to execute the agreement and the unilateral termination which arrives as an innovation in the Romanian civil law introduced by the new Civil Code, is presented under the final section of the article.

Keywords:

agreement, resolution, annulment, reimbursement of provisions, prescription, fortuitous impossibility to execute, unilateral termination.

REZUMAT

În această a treia parte a analizei referitoare la rezoluţiunea şi rezilierea contractelor potrivit noului Cod civil autorii analizează efectele rezoluţiunii, reducerea prestaţiilor, rezoluţiunea parţială, precum şi prescripţia dreptului în restituirea prestaţiilor efectuate în temeiul unui contract rezolvit. De asemenea, în secţiunea finală a articolului se prezintă o analiză comparativă între rezoluţiune şi alte modalităţi de desfiinţare a contractului, cum sunt desfiinţarea pentru imposibilitate fortuită de executare şi denunţarea unilaterală a contractului, reglementate cu titlu de noutate în dreptul civil român prin noul Cod civil.

Legislaţie relevantă: Noul Cod civil
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: