Prioritatea prevederilor convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri faţă de legislaţia internă în materie fiscală

Numărul 4 Anul 2016
Revista Numărul 4 Anul 2016

ABSTRACT

Double Tax Conventions are international treaties subject to public international law. Therefore, based on the rules and principles of public internaţional law, provisions of the Double Tax Conventions overrides domestic tax legislation. The extent în which this principle is expressed in the domestic tax legislation (Tax Code) does not fully observe the public international law.

Keywords:

Double Tax Agreements, internaţional treaty, international double taxation, taxation of nonresidents’ incomes

REZUMAT

Convenţiile pentru evitarea dublei impuneri sunt tratate internaţionale supuse dreptului internaţional public. Ca atare, în virtutea principiilor şi regulilor de drept internaţional public, prevederile convenţiilor de evitare a dublei impuneri prevalează asupra normelor interne de drept fiscal. Măsura în care acest principiu este exprimat în legislaţia internă fiscală (Codul fiscal) nu este întru totul corespunzătoare normelor de drept internaţional public.

Legislaţie relevantă: Convenția de la Viena din 1969, art. 2, art. 26, art. 27; Constituția României, art. 11; Legea nr. 590/2003, art. 1, art. 19, art. 31; Codul fiscal, art. 1, art. 7, art. 223, art. 225, art. 230
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: