Poate fi considerat un stat membru din Uniunea Europeană paradis fiscal de un alt stat membru din Uniunea Europeană?

Numărul 9 Anul 2016
Revista Numărul 9 Anul 2016

ABSTRACT

The author aims to answer this question by analyzing a case study, namely the conditions in which Romania can be considered by other member states as a tax haven, and under what conditions Romania may consider other Member States as tax havens. In this regard, the author has analyzed the differences between the criteria that characterize a tax haven, preferential tax regimes and offshore financial centers, based on documents published by the EU institutions, mainly the European Commission, the OECD and legislative provisions of different relevant Member States for this purpose. Also, the provisions implemented by Romania in this regard are presented.

Keywords:

member state, tax heaven, preferential tax treatment, off shore financial centers

REZUMAT

Autorul dorește să răspundă la această întrebare prin analizarea unui studiu de caz, anume în ce condiții România poate fi considerată de alte state membre ca un paradis fiscal, precum și în ce condiții România poate considera alte state membre ca paradisuri fiscale. În acest sens, autorul a analizat diferențele care există între criteriile care caracterizează un paradis fiscal, regimurile fiscale preferențiale și centrele financiare offshore, în baza documentelor publicate de instituții ale UE, în principal ale Comisiei Europene, de OECD, precum și prevederi legislative ale diferitelor state membre cu relevanță în acest scop. De asemenea, sunt prezentate și prevederile implementate în România în acest sens.

Legislaţie relevantă: C. fisc., art. 25, art. 225; Directiva nr. 2011/16/UE; Directiva nr. 2016/1164/UE
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: