Piercing the corporate veil

Numărul 8 Anul 2013
Revista Numărul 8 Anul 2013

ABSTRACT

Starting from the definition and the underlyings that justify piercing the corporate veil, the articole presents the multiple forms of lifting the corporate veil and makes a short review of the Romanian law in this matter, given the declared purpose of highlighting the concept’s potential to answer the latest demands of the business environment. A modern institution of the business law, piercing the corporate veil proves to be a remedy for corporate abuses, asset stripping, evasion of contractual obligations, and not only for overriding limited liabilty, as previously deemed.

Keywords:

business law, corporate abuses, contractual obligations, limited liabilty.

REZUMAT

Pornind de la definiţia şi fundamentele străpungerii vălului corporativ, articolul prezintă multitudinea de forme pe care instituţia le poate îmbrăca şi face o scurtă radiografie a dreptului intern în această materie cu scopul declarat de a reliefa potenţialul instituţiei de a răspunde ultimelor exigenţe ale lumii economice.
Instituţie modernă a dreptului afacerilor, străpungerea vălului corporativ se dovedeşte a fi un remediu pentru abuzul de personalitate juridică, disiparea activelor, eludarea obligaţiilor asumate, şi nu doar pentru înlăturarea răspunderii limitate, aşa cum se aprecia până acum.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: