Originile medierii

Numărul 5 Anul 2012
Revista Numărul 5 Anul 2012

ABSTRACT

“Mediation represents a way of resolving disputes amicably, with the assistance of a third party specialized as a mediator, in terms of neutrality, impartiality, confidentiality and with the free consent of the parties. Mediation is based on the trust that the parties give to the mediator, as a person fit to facilitate their negotiations and to support them in order to resolve the dispute, by reaching a mutually acceptable, effective and lasting solution” (definition under art. 1 of Law 192/2006 on mediation and the organization of the mediator’s profession, as subsequently completed and amended).

Keywords:

mediation, trust, neutrality, impartiality, confidentiality

REZUMAT

„Medierea reprezintă o modalitate de soluționare a disputelor pe cale amiabilă, cu asistența unui terț specializat în calitate de mediator, în ceea ce privește neutralitatea, imparțialitatea, confidențialitatea și cu consimțământul liber al părților. Medierea se bazează pe încrederea pe care părțile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile și să-i sprijine în vederea soluționării litigiului, prin atingerea unei soluții reciproc acceptabile, eficace și de durată” (definiția de la art. 1 al Legea 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, ca ulterior completat si modificat).

Legislaţie relevantă: Legea nr. 192/2006
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: