Opţiuni procesuale în lumina jurisprudenţei europene în cauzele reunite Tulică/Plavoşin (C-249/12 şi C-250/12). Tranzacţii imobiliare efectuate de persoane fizice neînregistrate în scop de TVA

Numărul 2 Anul 2014
Revista Numărul 2 Anul 2014

ABSTRACT

Several trial options lie ahead of both claimants and national judges, in ongoing fiscal litigations, in view of the determination of the VAT owing for the immovable property transactions carried out by natural persons in the boom years of 2005-2008. The fiscal prosecutions have suffered a serious setback with the publication of the ECJ decision from November 7th, 2013, in the joined Cases C‑249/12 Tulică and C‑250/12 Plavoșin. The European case-law offered an answer to the Supreme Court preliminary ruling as to the compatibility with the Directive of the calculation of the tax imposed on the sellers, in excess of the actual prices paid by the purchases: the answer came as just the opposite of the former Romanian authorities’ practice and even opposite of the Central Fiscal Commission’s official and still standing interpretation. The article explores and breaks the news on the current judicial practice which literally tends to reform (by modification) the mangled fiscal injunctions from the past, rather than exert a strict legality control, for fear that if such injunctions should be annulled, the VAT claimed from the same natural persons would come under the fiscal statutes of limitation (extending to the past 5+ current 1 calendar years). The stakes are high for the Romanian government, still under pressure to balance by means of such fiscal armageddon the EUR 2,1 billion budgetary deficit of the year 2010, which prompted extraordinary austerity measures, serious public expenditure and salary cuts in the budgetary sector, a renewed stand-by agreement with IMF, and the unpopular raise of the Romanian VAT rate from 19% to 24% at the expense of the population at large.

Keywords:

VAT, ECJ decision from November 7th, 2013, in the joined Cases C‑249/12 Tulică and C‑250/12 Plavoșin, Directive no. 2006/112/CE, Central Fiscal Commission Decision no. 2/2011

REZUMAT

Mai multe opțiuni procesuale se prezintă atât reclamanților cât și judecătorilor naționali într-o serie de litigii fiscale, din perspectiva determinării taxei pe valoarea adăugată datorate de persoanele fizice pentru tranzacțiile imobiliare ai anilor de boom economic 2005-2008. Urmăririle fiscale au suferit o serioasă răsturnare de situație o dată cu publicarea deciziei Curții Europene de Justiție din 7 noiembrie 2013, în cazurile reunite C‑249/12 Tulică și C‑250/12 Plavoșin. Jurisprudența europeană a oferit un răspuns întrebării preliminare adresate de Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la compatibilitatea cu Directiva de TVA a calculării taxei în afara prețurilor contractuale efectiv plătite de cumpărători: răspunsul Curții a venit în sensul strict opus practicii anterioare a autorităților române, și chiar al interpretării oficiale, și încă în vigoare, a Comisiei Centrale Fiscale. Articolul explorează și prezintă la zi practica judiciară în materie ca tinzând efectiv la reformarea (prin modificare) a impunerilor fiscale eronate efectuate în trecut, în locul exercitării unui strict control de legalitate, din teama evidentă că în situația în care impunerile ar fi anulate, ar interveni prescripția fiscală în privința dreptului de a mai urmări și pretinde TVA de la aceleași persoane fizice și pentru operațiunile acelor ani. Miza este enormă pentru Guvernul României, care se găsește încă sub presiunea de a acoperi prin intermediul acestui armageddon fiscal deficitul bugetar de 2,1 miliarde euro al anului 2010, care a ocazionat măsuri de austeritate extraordinare, tăieri ale cheltuielilor publice și ale salariilor în sectorul bugetar, reînnoirea acordului stand-by cu FMI, și nepopulara creștere a nivelului taxei pe valoarea adăugată în România de la 19% la 20%.

Legislaţie relevantă: Codul fiscal, art. 3, Titlul VI
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: