Negocierea între părți a contractului de credit

Numărul 3 Anul 2016
Revista Numărul 3 Anul 2016

ABSTRACT

The paper highlights the role and importance of negotiation between the parties to the credit agreement in order to achieve the object of the contract. Being the legal instrument through which the parties materialized their goals on the desired consumer credit and offered by the bank; the credit agreement shall contain any provision that would lead to achieving the outcome pursued by the parties.
The first phase of negotiation is performed when the parties mutually expose each specific objective.
It reveals how legal doctrine reflected in negotiation, showing that “each party must be better informed by learning what the other party really wants.” In this sense, the consumer must show up with specific knowledge and information to the bank understand its offerings that it provides them.
It is shown the importance that the consumer should seek the assistance of specialists throughout contract negotiations with the bank.
During negotiation, the parties should analyze all aspects of credit and debate that all terms of the contract that the parties intended to enter into.
Reference is made to European regulations, highlighting the need to implement their provisions in Romanian legislation. Moreover, the European Directive 2014/17/EU encourages the member states to urge the contracting parties to achieve through their willingness to protect consumer provisions and not to impose to the professional legal provisions contrary to the proper conduct of its business.

Keywords:

negotiating the loan agreement, contracting parties, consumer, professional, good faith cooperation, european legislation, Directive 2014/17/EU, member states, legislative proposals

REZUMAT

Lucrarea subliniază rolul și importanța negocierii între părțile unui contract de credit în vederea realizării obiectului contractului. Fiind instrumentul juridic prin care părțile concretizează obiectivele lor cu privire la creditul dorit de consumator și oferit de bancă, contractul de credit trebuie să cuprindă orice prevedere care să ducă la atingerea finalității urmărite de părți.
Prima fază a negocierii se realizează când părțile își expun reciproc specificitatea obiectivului fiecăruia. Se relevă modul cum doctrina de specialitate reflectă negocierea în materie, arătând că „fiecare parte trebuie să fie cât mai bine informată aflând ceea ce vrea cu adevărat cealaltă parte.” În acest sens, consumatorul trebuie să se prezinte cu anumite cunoștințe și informații la bancă pentru a înțelege ofertele acesteia pe care i le pune la dispoziție aceasta.
Se arată importanța faptului ca acesta să apeleze la asistența unor specialiști în domeniu pe tot parcursul negocierii contractului cu banca.
În cadrul negocierii, părțile trebuie să analizeze toate aspectele legate de acel credit și să dezbată toate clauzele contractului pe care părțile urmează să-l încheie.
Se face trimitere la reglementările europene în materie, evidențiindu-se necesitatea implementării în legislația română a prevederilor acestora. De altfel, Directiva europeană 2014/17/UE încurajează statele membre să îndemne părțile contractante să realizeze prin voința lor prevederi care să proteguiască consumatorul și să nu i se impună profesionistului prevederi legale contrare bunei desfășurări a activității sale.

Legislaţie relevantă: Directiva 2014/17/UE
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare

Caută Articole

Ultimele Articole

Newsletter Wolters Kluwer România