Modificări ale Legii societăţilor nr. 31/1990 în materia vărsămintelor parţiale. Comentarii asupra articolului 91, așa cum a fost modificat și completat prin Legea nr. 265/2022

Numărul 6 Anul 2022
Revista Numărul 6 Anul 2022

ABSTRACT

The Companies Law no. 31/1990 was amended by Law nr. 265/2022. The main object of Law no. 265/2022 is a new regulation of the activity of the trade registry, repealing the previous law, no. 26/1990. In addition to the register activity, Law nr. 265/2022 brings important changes to the corporate legislation. One of these changes is the possibility for the members of a limited liability firm to pay in instalments the shares subscribed when the firm is formed. The change appears as an uninspired and incomplete takeover of the procedure from corporations.
First, practice shows that there is no valorification of partial payments even in corporations, therefore, there is no economic justification for taking them over with the limited liability firm. Secondly, partial payments to the limited liability firm have a term (3 months) within (12/24 months). Thirdly, the lack of full payments, including during the period of 12/24 months, leads to the impossibility of any activities, under the criminal sanction of art. 275 para. (1) lit. c) of Law no. 31/1990.

Keywords:

associates, limited liability company, subscribed shares, payment in installments, partial payments.

REZUMAT

Prin Legea nr. 265/2022 a fost modificată Legea societăţilor nr. 31/1990. Obiectul principal al Legii nr. 265/2022 este o nouă reglementare a activităţii de registru al comerţului, abrogându-se legea anterioară, nr. 26/1990. Pe lângă activitatea de registru, Legea nr. 265/2022 aduce importante modificări legislaţiei societare.
Una dintre aceste modificări este posibilitatea asociaţilor unei societăţi cu răspundere limitată de a plăti în rate părţile sociale subscrise cu ocazia constituirii societăţii. Modificarea apare ca o preluare neinspirată și incompletă a procedurii de la societatea pe acţiuni. În primul rând, practica arată că nu există o valorificare a vărsămintelor parţiale nici măcar la societăţile pe acţiuni, deci o justificare economică pentru preluarea lor la societatea cu răspundere limitată nu există. În al doilea rând, vărsămintele parţiale la societatea cu răspundere limitată au un termen (de 3 luni) la termen (de 12/24 luni). În al treilea rând, lipsa vărsămintelor integrale, inclusiv în intervalul de 12/24 luni, duce la imposibilitatea oricăror activităţi, sub sancţiunea penală de la art. 275 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 265/2022, Legea nr. 31/1990
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: