Medierea – la granița dintre un scop nobil și o reglementare îndoielnică

Numărul 10 Anul 2013
Revista Numărul 10 Anul 2013

ABSTRACT

A relatively new, compromise-based form of justice in the Romanian legislation, mediation has increasingly been subject to debate within the framework of the entry into force of the new Code of Civil Procedure, because, while changing the common procedural rules relating to non-criminal litigations, a new preliminary, pre-trial procedure was introduced, namely the mandatory information on the benefits of mediation. As a new institution in our country, it is subject to a variety of doctrinal debates, as well as non-unitary interpretations made by judges in the exercise of their judicial duties, mainly in the context of the recent changes to this procedure. Therefore, this study deals with the issues that might be raised by this recently introduced procedure, also offering solutions. On the other hand, it provides a series of elements defining mediation, in contrast with other ways of alternative dispute resolution, as well as the benefits of this institution.

Keywords:

mediation, new Code of Civil Procedure, common procedural rules, alternative dispute resolution

REZUMAT

Medierea, o formă de justiție prin compromis, relativ nouă în legislația României, a devenit tot mai discutată în contextul intrării în vigoare a noului Cod de procedură civilă, deoarece, concomitent cu schimbarea normelor procesuale de drept comun în materia soluționării litigiilor non-penale, s-a introdus o nouă procedură prealabilă recurgerii la judecată, și anume procedura obligatorie de informare cu privire la avantajele medierii.
Fiind o instituție nouă, nemaiîntâlnită până acum în țara noastră, este susceptibilă de o diversitate de discuții doctrinare, dar și de interpretări neunitare date de judecători în exercitarea actului de justiție, aceasta mai ales în contextul recentelor modificări aduse procedurii. De aceea studiul de față realizează o trecere în revistă a problemelor pe care le-ar putea ridica recent introdusă procedură, oferind și câteva soluții în acest sens. Pe de altă parte, sunt prezentate și o serie de elemente ce definesc medierea, diferențiind-o, în același timp, de alte mijloace alternative de soluționare a diferendelor, precum și avantajele acestei instituții.

Legislaţie relevantă:

Legea nr. 192/2006, art. 1, art. 30, art. 50, art. 53, art. 54 şi altele; noul Cod de procedură civilă, art. 21, art. 22, art. 227, art. 462, art. 562 şi altele

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: