Mecanisme de soluționare extrajudiciară a conflictelor dintre instituțiile de credit și consumatori

Numărul 7 Anul 2016
Revista Numărul 7 Anul 2016

ABSTRACT

The context in recent years, tailored by the distrust in financial-banking activities manifested by customers such are consumers, and by the existence in this field of a high number of ongoing disputes, has determined and justified the improvement of the legislation concerning the mechanisms of alternative and supplementary access to justice. Numerous alternative methods of dispute settlement can be identified in this respect, regardless of whether the transactions that generated the conflictual situation were concluded electronically or in print, nationally or transnationally.
The settlement of conflicts in the financial sector outside courts offers consumers mainly time and cost related advantages. Regardless of the accessed extra-judicial settlement mechanism, if it fails, the disputes can be transferred at any time by the parties into the traditional system of court settlement.

Keywords:

credit institution; consumer; extra-judicial settlement mechanisms; direct negociation; SAL procedure in the banking sector; SOL platform; banking mediation; platforms for consumer complaints

REZUMAT

Contextul ultimilor ani, particularizat de neîncrederea în serviciile financiar-bancare manifestată de clientela de tipul consumatorilor, și existența în acest domeniu a unui număr mare de litigii pe rolul instanțelor de judecată, a determinat și justificat îmbunătățirea legislației referitoare la mecanismele de acces alternativ și suplimentar la justiție. În acest sens, pot fi identificate numeroase metode alternative de soluționare a diferendelor, indiferent dacă tranzacțiile care au generat situația conflictuală au fost încheiate pe cale electronică ori pe suport de hârtie, la nivel național sau transfrontalier. Soluţionarea conflictelor din sectorul bancar în afara instanţelor de judecată oferă consumatorilor avantaje, în principal, de timp și costuri. Indiferent de mecanismul de soluționare extrajudiciară accesat, dacă acesta eşuează, litigiile pot fi transferate oricând de părți în sistemul tradiţional de soluţionare în instanţe.

 

Legislaţie relevantă: Legea nr. 193/2000, art. 2; Legea nr. 192/2006, art. 1, art. 42-64; Legea nr. 77/2016, art. 4, art. 5, art. 79; O.G. nr. 21/1992, art. 2; O.U.G. nr. 99/2006, art. 111; O.G. nr. 38/2015, art. 5; Regulamentul B.N.R. nr. 3/2004; Regulamentul (UE) nr. 524/2013; Directiva nr. 2008/52/CE, art. 3; Directiva nr. 2013/11/UE; Directiva nr. 2014/17/UE
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: