Limitarea deductibilităţii costurilor excedentare ale îndatorării

Numărul 6 Anul 2022
Revista Numărul 6 Anul 2022

ABSTRACT

Interest expenses and the costs economically equivalent to interest have challenged for a long time the international tax environment to find a solution with the purpose to eliminate or, at the very least, to limit the related abusive tax practices.
With the objective of establishing a consistent rule within the international tax framework, in 2015, O.E.C.D. adopted Action 4 as part of the B.E.P.S. Project, which recommendations were taken over by the provisions of art. 4 of Directive 2016/1164/EU, transposed by the EU Member States into national legislation. This article reviews the three instruments outlining the rule on limiting the deductibility of exceeding borrowing costs, highlighting some of the literature’s concerns regarding their compatibility with their objective, but also with lex superior.

Keywords:

exceeding borrowing costs; O.E.C.D B.E.P.S Project, Directive 2016/1164/EU; art. 402 Fiscal Code.

REZUMAT

Cheltuielile cu dobânda și costurile echivalente acesteia provoacă de mult timp mediul fiscal internaţional să identifice o soluţie prin intermediul căreia să fie eliminate sau, cel puţin, limitate practicile fiscale abuzive asociate acestora. Sub dezideratul instituirii unei reguli unitare în cadrul fiscal internaţional, în anul 2015, O.C.D.E a adoptat Acţiunea 4 ca parte a Programului B.E.P.S., ale cărei recomandări au fost preluate prin prevederile art. 4 al Directivei 2016/1164/UE, transpuse de statele membre ale UE în legislaţia naţională. Prezentul articol trece în revistă cele trei instrumente ce conturează regula privind limitarea deductibilităţii costurilor excedentare ale îndatorării, evidenţiind unele dintre preocupările literaturii de specialitate privind compatibilitatea lor cu obiectivul urmărit, dar și cu norme de drept superior.

Legislaţie relevantă: Directiva 2016/1164/UE; C. fisc., art. 402
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: