Licitaţiile trucate

Numărul 4 Anul 2012
Autor Laura LAZĂR
Revista Numărul 4 Anul 2012

ABSTRACT

Bid rigging is a current issue of competition law, both at a global and regional level, as well as nationally. In recent years the attention of the Romanian Competition Council has been repeatedly targeted the way of conduct of public sector tenders.
The paper at hand tries to offer several practical and theoretical definitions for this phenomenon and its forms of manifestation. As well, it mentions some of the practical measures suggested by the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) in order to prevent or remove the negative effects of bid rigging.

Keywords:

bid-rigging, tender, bidder, subcontracting

REZUMAT

Manipularea licitațiilor este o problemă actuală a dreptului concurenței, atât la nivel global, cât și regional şi nivel naţional. În ultimii ani atenția Consiliului Concurenței din România a fost vizat în mod repetat modul de desfășurare a licitațiilor din sectorul public.
Lucrarea de față încearcă să ofere câteva definiții practice și teoretice pentru acest fenomen şi formele sale de manifestare. De asemenea, menționează unele dintre măsurile practice sugerate de către Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) în scopul prevenirii sau eliminarea efectelor negative ale trucajului la licitație.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: