Les voies de recours contre les sentences arbitrales –comparaison franco-roumaine

Numărul 6 Anul 2016
Revista Numărul 6 Anul 2016

ABSTRACT

For arbitration, the arbitral award represents its prime objective, but also its last act.
Considering the fact that arbitration is an alternative dispute resolution method, the regularity of this process’s result, materialized in the arbitral award, must be assured. In order to control the regularity of the arbitral awards, national legislations establish legal remedies against them. The examination of the Romanian and French legislations shows that there are two ways in which arbitral awards can be controlled – by means of direct and indirect legal remedies. However, the configuration of these legal remedies is not the same in these two legislations. It is actually this difference in configuration that establishes the attractiveness of each of the two legislations.
Finally, the actors of the arbitration world confirm or infirm, in practice, this theoretical attractiveness by choosing one of the two states as their arbitration venue.

Keywords:

arbitral award, attractiveness, arbitral venue, legal remedies, direct legal remedies, indirect legal remedies

REZUMAT

Pentru arbitraj, hotărârea arbitrală reprezintă obiectivul său primordial, dar și ultimul său act. Având în vedere faptul că arbitrajul este o metodă alternativă de soluționare a litigiilor, regularitatea rezultatului acestui proces, concretizat în hotărârea arbitrală, trebuie să fie asigurat. Pentru a controla regularitatea hotărârilor arbitrale, legislațiile naționale stabilesc căi de atac legale împotriva acestora. Examenul legislaţiei române şi franceze arată că există două moduri prin care hotărârile arbitrale pot fi controlate – prin căi de atac directe și indirecte. Cu toate acestea, configurația acestor căi de atac nu sunt aceleași în aceste două legislații. Este de fapt această diferență în configuraţie care stabileşte atractivitatea fiecăreia dintre cele două legislaţii.
În fine, actorii lumii arbitrajului confirmă sau infirmă, în practică, această teoretică atractivitate prin alegerea unuia dintre cele două state ca loc de arbitraj.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: