Jurisprudenţa recentă a Curţii Federale de Justiţie a Germaniei în materia comisionului de analiză a dosarului în contractul de credit pentru consum

Numărul 5 Anul 2014
Revista Numărul 5 Anul 2014

ABSTRACT

Germany’s Federal Court of Justice issued on 13 May 2014 two decisions (XI ZR 405/12 and XI ZR 170/13) stating that contractual term regarding the processing fee in consumer loans is unfair and thus ineffective. This paper briefly explains the reasons for the Court’s decisions, which may be of certain importance for the on-going debates among Romanian scholars.

Keywords:

Germany’s Federal Court of Justice, consumer credit, processing fee, unfair term, Directive 93/13/EEC

REZUMAT

Curtea Federală de Justiţie a Germaniei a emis pe 13 mai 2014 două decizii (XI ZR 405/12 si XI ZR 170/13) statuând ca termenii contractuali privind comisioanele de analiză în creditele de consum sunt abuzivi şi, pe cale de consecinţă sunt lipsiţi de efecte. Acest articol explică pe scurt raţionamentul Curţii privind aceste decizii, care poate prezenta o contribuţie importantă pentru dezbaterile în curs din România.

Legislaţie relevantă: Directiva 93/13/EEC
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: