Instrumentele normative de protecție a consumatorului supraîndatorat. (Din nou) despre convergență și concurență normativă în loc de editorial

Numărul 5 Anul 2016
Revista Numărul 5 Anul 2016

ABSTRACT

The interaction between the mechanisms that build the architecture of the credit consumer protection system (consumer insolvency, datio in solutum, and alternative dispute resolution for consumer disputes, for now) generates problems of normative convergence and competition, in what concerns consumer’s access to the procedure, and especially to the benefit of residual debt discharge, an essential point for the effectiveness of the instruments for consumer protection.

Keywords:

consumer, credit, over-indebtedness, consumer insolvency, datio in solutum

REZUMAT

Interacţiunea dintre mecanismele care alcătuiesc arhitectura sistemului de protecţie a consumatorilor de credite (insolvența persoanelor fizice, darea în plată și soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți, deocamdată) pune probleme de convergență și concurență normativă, sub aspectul accesului consumatorului la procedură şi, în special, la beneficiul descărcării de datorii reziduale, problemă esențială pentru eficacitatea instrumentelor de protecţie a consumatorului.

Legislaţie relevantă: Directiva nr. 2014/17/UE; Legea nr. 151/2015, Legea nr. 77/2016; O.G. nr. 38/2015
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: