Înlesnirile la plată în contextul noilor reglementări cuprinse în Codul de procedură fiscală

Numărul 6 Anul 2016
Revista Numărul 6 Anul 2016

ABSTRACT

The new Fiscal Procedure Code, in force on 1st of January 2016, addresses once more the issue of payment facilities but from a new perspective, allowing for a codification of the existent regulations in this field and offering a real support for contributors acting in good faith but found in financial struggle.
In this newly created context, the fiscal legislator establishes a true payment facility procedure that we have structured in the following presentation as a set of steps that will allow the reader to have a better understanding of this issue.
Furthermore, we tried to add some conceptual clarifications concerning various types of payment facilities and the formal conditions for such a system to become applicable, as well as other aspects regarding the fiscal legal consequences that have significant impact on public funds, such as interests, late payment penalties or late payment addition that are calculated during the period of payment facility agreement or that will become due if the payment schedule chart agreed is not complied with.
In conclusion, we looked to organize and explain the new framework of the Fiscal Procedure Code that has to be red both in its spirit and its language since there is obvious intention of the legislator to strike a fair balance between the need to support the contributors acting in good faith and willing to pursue their fiscal duties towards the public budgets, and the risk that some of the legal provisions would be speculated and abused by contributors acting in bad faith in order to artificially postpone the payment of their fiscal duties.

Keywords:

procedure, decision, payment facilities, payment deferment, payment schedule chart, interests, late payment penalties, late payment addition

REZUMAT

Noul Cod de procedură fiscală ce a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016 reia problema înlesnirilor la plată într-o nouă abordare care permite și o sistematizare a reglementărilor în această materie, dar care își propune și să vină cu adevărat în sprijinul contribuabililor de bună-credință aflați în situație de dificultate financiară.
În acest nou context creat, legiuitorul fiscal reglementează o veritabilă procedură de acordare a înlesnirilor la plată pe care am structurat-o, în cele ce urmează, în mai multe etape care să permită cititorului o cât mai bună înțelegere a acestei problematici.
De asemenea, am abordat și o serie de precizări conceptuale privind categoriile de înlesniri la plată și condițiile formale de acordare a acestora, dar și alte aspecte privind consecințele juridice de natură fiscală cu impact semnificativ asupra fondurilor publice, cum ar fi dobânzile, penalitățile de întârziere ori majorările de întârziere ce se calculează pe durata acordării înlesnirilor la plată, sau în caz de nerespectare a noilor condiții stabilite prin graficele de eșalonare la plată.
Astfel, am căutat să sistematizăm și să explicăm concepția noului Cod de procedură fiscală care trebuie înțeles și în spiritul, nu doar în litera sa, căci este evidentă intenția legiuitorului de a crea un echilibru just între nevoia de a veni în sprijinul contribuabililor de bună-credință ce doresc să își stingă în mod corect obligațiile față de bugetele publice și riscul ca unele dispoziții să fie exploatate într-un mod speculativ care să conducă la o întârziere artificială, cu rea-credință, a momentului la care se va produce stingerea obligațiilor fiscale prin plată.

Legislaţie relevantă: C. pr. fisc., art. 156, art. 185, art. 190, art. 194, art. 200, art. 201, art. 205
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: