Infracțiunile de bancrută (II). Comentarii pe articole. Articolul 240 C. pen. – Bancruta simplă

Numărul 6 Anul 2016
Revista Numărul 6 Anul 2016

ABSTRACT

This study, in three parts, is dedicated to the bankruptcy crimes, simple and fraudulent, and regulated by articles art. 240-241 of the Penal Code. This second part approaches the simple bankruptcy crime. A natural person and a legal representative of a legal person can be active subject of the infraction, but not the legal person. A focus is made on the legal representative, to define such term with implications both civil and penal, as well as the ad-hoc proxy holder. Legal object is analyzed through the constitutive content of the infraction, possible both by omission or commission. The crime is of danger. From the subjective aspect, the crime is accomplished only with intention, direct or indirect.

Keywords:

ad-hoc proxy holder, aggregate value of claim, qualified subject, creditors, debtor, legal representation, insolvency, intention, petition under bankruptcy chapter

REZUMAT

Acest studiu, în trei părți, este dedicat infracțiunilor de bancrută, atât simplă, cât și frauduloasă, prevăzute de art. 240-241 C. pen. Această a doua parte tratează infracțiunea de bancrută simplă. O persoană fizică – profesionist sau persoană fizică – reprezentant legal al persoanei juridice poate fi subiect activ al infracțiunii, dar nu și persoana juridică. Un accent deosebit este pus pe reprezentantul legal, pentru a defini această noțiune, cu implicații atât civile, cât și penale, precum și pe mandatarul ad-hoc. Obiectul juridic este tratat sub aspectul conținutului constitutiv al infracțiunii, posibilă atât omisiv, cât și comisiv. Infracțiunea nu are obiect material și este una de pericol. Din punct de vedere al laturii subiective, infracțiunea se săvârșește numai cu intenție, directă sau indirectă.

Legislaţie relevantă:

C. pen., art. 16, art. 240, art. 241; C. civ., art. 209, art. 2009, Legea nr. 85/2014, art. 3, art. 5, art. 10, art. 55, art. 66; Legea nr. 31/1990, art. 55, art. 71, art. 75, art. 76, art. 142, art. 143, art. 1432, art. 1533, art. 142, art. 143, art. 197

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: