Infracțiunile de bancrută (I). Aspecte comune ale infracțiunilor de bancrută

Numărul 4 Anul 2016
Revista Numărul 4 Anul 2016

ABSTRACT

This study, in three parts, is dedicated to the bankruptcy crimes, simple and fraudulent, and regulated by articles art. 240-241 pf the Penal Code. This first part approaches common aspects of both infractions, in a historical (chronological order), respectively in the Bankruptcy law , then in Companies law, then back in the Bankruptcy law, and currently in the Criminal law. Then are analyzed the constitutive elements of the bankruptcy crimes, respectively insolvency of the debtor and, for the fraudulent one, fraud of the creditors. Insolvency means both de facto stage, that precedes the order for relief, and de jure one, that follows the relief of such order. Deciding the cease of payments cannot be made by the criminal court, but only the insolvency court (syndic), by the order of relief. Analyses of the first part ends up with the penal action, and then the civil action attached to the penal action, as well as the tentative and the preparation acts.

Keywords:

ancillary proceeding, cease of payments, civil action, competent court, fraud of the creditors, fraudulent bankruptcy, insolvency, order for relief, penal action, simple bankruptcy

REZUMAT

Acest studiu, în trei părți, este dedicat infracțiunilor de bancrută, atât simplă, cât și frauduloasă, prevăzute de art. 240-241 C. pen. Această primă parte tratează aspecte comune ambelor infracțiuni, și anume reglementarea lor, în ordine istorică (cronologică), respectiv în dreptul falimentar, apoi în dreptul societar, înapoi în dreptul falimentar și, în prezent, în dreptul penal. Apoi sunt analizate elementele constitutive ale infracțiunilor de bancrută, respectiv insolvența debitorului și, pentru cea frauduloasă, fraudarea creditorilor. Prin insolvență se înțelege atât starea de fapt, anterioară deschiderii procedurii, când au loc, practic, faptele infracționale, cât și cea de drept, ulterioară deschiderii procedurii. Stabilirea încetării plăților nu se poate decide de instanța penală, ci exclusiv de cea falimentară (sindicul), prin hotărârea de deschidere a procedurii. Analiza primei părți se încheie cu acțiunea penală și, apoi, acțiunea civilă alăturată celei penale, precum și tentativa și situația actelor de pregătire.

Legislaţie relevantă: Codul penal, art. 240241; Codul civil, art. 1417; Codul de procedură penală, art. 16, art. 25, art. 27, art. 52; Legea nr. 31/1990, art. 73, art. 260, art. 2701, art. 2702; Legea nr. 85/2014, art. 71, art. 102, art. 117, art. 140, art. 162, art. 165, art. 173; Legea nr. 187/2012, art. 175
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: