Infracțiunea de operațiuni ilegale cu instrumente de plată fără numerar

Numărul 5 Anul 2023
Revista Numărul 5 Anul 2023

ABSTRACT

Crimes against patrimony committed in the virtual environment are in a continuous expansion as the frequency of using electronic means of payment is steadily increasing. The need to incriminate harmful acts against the patrimony that are committed by means of non‑cash payment instruments is thus undeniable.
However, the new offense introduced in the Penal Code can be critically analysed by reference to its constitutive content. The article analyzes this content and tries to identify a delimitation of the text in respect to a series of other crimes with which it apparently shares some common elements.
The article also aims to establish the relationship of this crime with other crimes to which the text refers to and to analyse the possibility of retaining an ideal plurality of crimes with a series of other offences, in order to establish the proper sphere of incidence and the potential need to change the content of the incrimination.

Keywords:

patrimony, non‑cash payment instruments, plurality of crimes.

REZUMAT

Infracțiunile contra patrimoniului săvârșite în mediul virtual cunosc o dezvoltare accentuată în condițiile utilizării din ce în ce mai frecvente a unor mijloace electronice de plată. Nevoia de incriminare a unor fapte care aduc atingere patrimoniului săvârșite prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar este astfel de netăgăduit.
Cu toate acestea, noua infracțiune introdusă în Codul Penal poate fi analizată critic prin raportare la conținutul său constitutiv. Articolul își propune o analiză a acestui conținut precum și o delimitare a incriminării de o serie de alte infracțiuni cu care aparent împarte unele elemente comune.
De asemenea articolul își propune să stabilească relația acestei infracțiuni cu alte infracțiuni la care norma de incriminare face trimitere și să analizeze posibilitatea reținerii unui concurs ideal de infracțiuni între infracțiunea analizată și alte infracțiuni, pentru a asigura o corectă stabilire a sferei de incidență a incriminării și a potențialei necesități a modificării normei de incriminare.

Legislaţie relevantă: C. pen., art. 2501
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: