Hotărârea Curții Europene privind aplicarea în timp a regulamentului de insolvență în noile state membre

Numărul 7 Anul 2013
Revista Numărul 7 Anul 2013

ABSTRACT

The application in time of the Regulation on insolvency proceedings, which started before the accession of the new Member States and remained in force after the entry into force of EU law (when EU law came into force during the insolvency proceedings) was questionable. Unfortunately, it seems that in the preliminary ruling pronounced in case Erste/B.C.L., the European Court ignored the complexity of the issue as related to private international law.
Taking into account the retroactive effects, the exclusion of retroactivity and the application of the regulation only to the future would be more reasonable.

Keywords:

Council Regulation (EC) no. 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings, Member States, private international law, law’s application in time.

REZUMAT

Aplicarea Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 la procedurile de insolvenţă care au început înainte de aderarea noilor state membre și au rămas în curs și după intrarea în vigoare a dreptului Uniunii Europene (când dreptul european a intrat în vigoare în cursul procedurii de insolvență) este discutabilă. Din păcate, se pare că în hotărârea preliminară pronunțată în cauza Erste/B.C.L., Curtea Europeană a ignorat complexitatea problematicii și corelația cu regulile dreptul internațional privat.
Luând în considerare efectele retroactive, excluderea retroactivității și aplicarea regulamentului numai pe viitor ar fi fost mai rezonabile.

Legislaţie relevantă: Regulamentul (CE) nr. 1346/2000
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: