Gestionarea conflictelor de competenţă în procedura falimentului internaţional

Numărul 12 Anul 2013
Revista Numărul 12 Anul 2013

ABSTRACT

The objective of this study is to identify the solutions developed for settling jurisdictional conflicts concerning the commencement of cross-border bankruptcy proceedings. The research methods used for this purpose are the analyzing of the proposals elaborated by the authorized bodies, and the researching of the jurisprudence configured in this area.
The study conducted indicates that these conflicts on the opening of the cross-border bankruptcy proceedings are generated by the different meanings of the criteria for determining the competent court for opening the main procedure.
The center of the main interests of the debtor may be located in another State than that where his statutory establishment is located, in which case, the preference will be given to his real establishment. Managing the competition between the concurrent proceedings will be carried out in accordance with a decision of the ECJ, on the basis of mutual recognition of the authority of the court which was first invested. In determining the competent authority for corporate groups, ECJ has decided through the preliminary ruling procedure. Essentially, in the absence of international regulations, the application of rules developed for cooperation remains essential, which implies the necessity to develop an appropriate legal framework.

Keywords:

conflict of jurisdiction, the main center of interest, real office, transfer of jurisdiction.

REZUMAT

Obiectivul prezentului studiu îl constituie identificarea soluţiilor configurate pentru rezolvarea conflictelor de competenţă privind deschiderea procedurii falimentului internaţional. Metodele de cercetare utilizate în acest scop sunt analiza propunerilor elaborate de organismele abilitate şi consultarea practicii judiciare configurate în materie. Studiul întreprins indică faptul că asemenea conflicte de competenţă sunt generate de accepţiunile diferite atribuite criteriului de determinare a instanţei competente să deschidă procedura principală. Centrul principalelor interese ale debitorului poate fi situat pe teritoriul altui stat decât acela în care se găseşte sediul său statutar, caz în care se va acorda preferinţă sediului real. Gestionarea concursului dintre procedurile paralele se va realiza, conform deciziei C.J.U.E., pe baza principiul recunoaşterii reciproce a autorităţii instanţei care a fost prima învestită. În vederea determinării autorităţii competente în cazul grupurilor corporatiste, C.J.U.E. s-a pronunţat prin intermediul procedurii hotărârii preliminare. În esenţă, în lipsa unor reglementări internaţionale, aplicarea regulilor elaborate pentru cooperare rămâne esenţială, ceea ce implică necesitatea dezvoltării unui cadru legal adecvat.

Legislaţie relevantă: Regulamentul nr. 1346/2000 privind insolvenţa transfrontalieră, Regulamentul Consiliului Europei nr. 2157/ 2001
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: