Fiducia. Analiza definiţiei legale. Diferenţa specifică

Numărul 12 Anul 2016
Revista Numărul 12 Anul 2016

ABSTRACT

This study is the part dedicated to the legal definition of the trust in the Romanian Civil Code. As we have seen, usually defining a concept shall be made by indicating the genus proximum (the reference piont, the closest in meaning to the notion that is defined) and specific difference differentia specifica (characteristic feature of the concept that distinguishes it from other concepts contained in genus proximum). In the following we tried to capture the differentia specifica of the defined notion – the trust.

Keywords:

legal definition, legal operation, trustor, trustee, beneficiary, dedicated assets, goodwill

REZUMAT

Acest studiu este partea a treia și ultima dedicată definiţiei legale a fiduciei în Codul civil român. Așa după cum am arătat, în mod uzual, definirea unei noţiuni se efectuează prin indicarea genului proxim (genul proxim este termenul de referinţă, cel mai apropiat ca sens de noţiunea care se defineşte) şi a diferenţei specifice (trăsătura caracteristică a noţiunii care o deosebeşte de alte noţiuni cuprinse în genul proxim). În cele ce urmează am încercat să surprindem diferenţa specifică a noţiunii definite – fiducia.

Legislaţie relevantă: Cod civil, art. 541, art. 551, art. 773 – art. 779, art. 1235
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: