Fake news și război în spaţiul românesc. Cum se raportează românii la tema războiului din Ucraina

Numărul 5 Anul 2022
Revista Numărul 5 Anul 2022

ABSTRACT

The problem of the fake news phenomenon in European societies, is a theme related to the propagation speed of information in the online space, to the wide access to social media platforms, to people’s constant fears in relation to security of whatever type should be. The war in Ukraine, probably the most important conflict carried out in Europe after the end of the second world conflagration, has represented and will continue to represent another consistent period of time, a generating factor of fake news, propaganda and disinformation, no matter how the related issue, is seen. From an academic point of view, we are interested in both sides of the coin.
As a consequence, the Romanian space was one in which were propagated, in the six months since the beginning of the conflict, a series of information with a fake news character, generating at the level of social psychology the most diverse reactions, the interest being mainly generated by factors that capture both the proximity to the conflict but also a certain cultural-historical particularity regarding the participants in the conflict.
The paper intends, in a synthetic way, to present the main information proven to be exponents of the fake news category, but also the possible explanations related to the way the Romanian public relate to the topic of the war in Ukraine, that is viewed in its dynamic extent, from concern to some distance from a conflict where the management of information reaching the general public is of major interest to psychologists, sociologists, historians or information analysts.

Keywords:

fake news, psychological implications, social fears, social reporting, social media.

REZUMAT

Problema fenomenului fake news în societăţile europene este o temă care se leagă de viteza de propagare a informaţiilor în spaţiul on-line, de accesul larg la platformele de socializare, de temerile constante ale oamenilor în raport cu securitatea de orice tip ar fi aceasta. Războiul din Ucraina, probabil cel mai important conflict desfășurat în Europa după încheierea celei de-a doua conflagraţii mondiale, a reprezentat și va mai reprezenta încă o perioadă consistentă de timp, un factor generator de fake news, propagandă și dezinformare indiferent din ce unghi este privită problematica ridicată. În sens academic suntem interesaţi de ambele feţe ale monedei.
Spaţiul românesc a fost pe cale de consecinţă unul în care au circulat în cele șase luni de la de debutul conflictului, o serie de informaţii cu caracter de fake news, generând la nivelul psihologiei sociale reacţii dintre cele mai diverse, interesul fiind în principal generat de factori care surprind atât proximitatea faţă de conflict, dar și o anumită specificitate cultural istorică în raport cu participanţii la conflict.
Lucrarea își propune de o manieră sintetică să prezinte principalele informaţii dovedite ca fiind exponente ale categoriei fake news, dar și posibilele explicaţii legate de modul de raportare al publicului român la tema războiul din Ucraina, raportare privită în sensul său dinamic, de la îngrijorare până la o anumită distanţă faţă de un conflict în care gestionarea informaţiilor care ajung la publicul larg este de interes major pentru psihologi, sociologi, istorici sau analiști de informaţii.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: