Executarea silită a părţilor sociale. Scurte consideraţii

Numărul 11 Anul 2016
Revista Numărul 11 Anul 2016

ABSTRACT

The survey examines the shares enforcement procedure, the rules and restrictions resulted from the observance of the legal status of these securities.

Keywords:

shares, enforcement, public tender, affectio societatis

REZUMAT

Studiul examinează procedura executării silite a părţilor sociale, regulile şi restricţiile rezultate din respectarea regimului juridic propriu acestor titluri participative.

Legislaţie relevantă: C. pr. civ., art. 628, art. 754, art. 757; Legea nr. 31/1990, art. 11, art. 66, art. 202, art. 204
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: