Elemente ale patrimoniului cultural imaterial în arta contemporană, prin 3 studii de caz: Lena Constante, Mihai Olos și Mircea Cantor

Numărul 5 Anul 2022
Revista Numărul 5 Anul 2022

ABSTRACT

This short case study aims to discuss – through the examples of three personalities, situated in the chronology of their artistic practice, starting with the post-war context and ending with the ultra-contemporary one – the way in which the proliferation of elements from the intangible cultural heritage in each ones body of work, contributed, on one hand, to a certain identity context, and in a broader sense, penetrating and eroding the traditionally media of expression, contributing thus to what was called after the 90s the democratization of the artistic act.

Keywords:

artistic recuperation, democratization of the artistic act, Dior-Bihor.

REZUMAT

Acest scurt studiu de caz își propune să discute prin exemplele a trei personalităţi, situate în cronologia practicii lor artistice, începând cu contextul postbelic și terminând cu cel ultra-contemporan, modul în care proliferarea elementelor din patrimoniul cultural imaterial din opera fiecăruia, a contribuit, pe de o parte, la un anumit context identitar, iar în sens mai larg, pătrunzând și erodând mediile tradiţionale de exprimare, contribuind astfel la ceea ce s-a numit după anii 90 democratizarea actul artistic.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: