Despre patrimoniul de afectațiune profesională

Numărul 6 Anul 2016
Revista Numărul 6 Anul 2016

ABSTRACT

The professional patrimony is a juridical fiction based upon which the lawmaker grants a special legal regime to a fraction of the patrimony of a professional, destined for the exercise of a certain profession. This paper aims to reflect the complexity of the relations that reunite various assets, rights and obligations of the professional as well as the consequences of this legal construction, with reference to the special and unique destination of this patrimonial fraction: fulfilment of specific professional activity. The paper also examines various hypostasis of the professional patrimony, discerning between the special purpose patrimony, the patrimony of freelance (or self-employed) professional or the goodwill (fond de commerce).

Keywords:

professional patrimony, goodwill, freelancer, special purpose patrimony

REZUMAT

Patrimoniul de afectațiune profesională este o ficțiune juridică în temeiul căreia legiuitorul conferă un regim juridic special unei părți a patrimoniului profesionistului, afectată execițiului profesiei acestuia. Acest studiu urmăreşte să surprindă complexitatea legăturilor care reunesc diversele bunuri, drepturi și obligații ale profesionistului precum şi consecinţele acestei construcţii juridice prin raportare la destinația unică și specială a acestei fracțiuni patrimoniale: realizarea unei activități profesionale. Studiul examinează şi diversele ipostaze ale patrimoniului profesional, făcând distincţie între patrimoniul de afectaţiune, patrimoniul profesional al liber-profesionistului şi fondul de comerţ.

Legislaţie relevantă:

C. civ., art. 31, art. 32, art. 33, art. 340, art. 541, art. art. 705, art. 773, art. 2324, art. 2350; Legea nr. 51/1995, art. 3, art. 93, art. 183, art. 191, art. 192; O.U.G. nr. 44/2008

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: