Despre natura juridică a dării în plată a imobilelor în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite

Numărul 5 Anul 2016
Revista Numărul 5 Anul 2016

ABSTRACT

The study analyzes the new institution of datio in solutum of the immovable properties in order to settle the obligations through loans, in terms of its legal nature, seeking to know whether it can be placed into a pattern already known from the theory of civil obligations or if it exceeds these patterns. Datio in solutum of Law. 77/2016 is compared with the datio in solutum of the Civil Code, with the objective novation by change of the object, with unilateral promise to purchase and with the manifestation of a optional obligation of the debtor.

Keywords:

over-indebtedness, consumer, credit, datio in solutum, objective novation

REZUMAT

Studiul analizează noua instituție a dării în plată a imobilelor în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, din perspectiva naturii sale juridice, căutând să afle dacă poate fi încadrată într-un tipar deja cunoscut din teoria obligațiilor civile sau dacă excede acestor tipare. Darea în plată din Legea nr. 77/2016 este comparată cu darea în plată din Codul civil, cu novația obiectivă, prin schimbare de obiect, cu promisiunea unilaterală de a cumpăra și cu manifestarea unei obligații facultative a debitorului.

Legislaţie relevantă: C. civ., art. 1272, art. 1279, art. 1468, art. 1492, art. 1516, art. 1609-1614, art. 1651; Legea nr. 77/2016, art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: