Deosebiri între fiducie şi trust

Numărul 3 Anul 2018
Autor Günay DUAGI
Revista Numărul 3 Anul 2018

ABSTRACT

Although at first glance fiducia and trust seem to have no significant differences, however at a closer look we can see the „crevices” in the connection between the two related institutions. Thus, although the intention of the Romanian legislator was to actually adopt the trust through the New Civil Code, our civil law system made this impossible and the result was the regulation of fiduciary relations on the French model.
Hence the most important distinction between fiducia and trust, the possibility
(in the case of trust) or the impossibility (in the case of fiducia) to have a split of property that actually arises from the very legal systems in which they are used. It is also worth mentioning the existence of an interdiction in case of fiducia to be used for free acts, but also the form required by the law for the valid conclusion, which is more permissive in the case of the trust. Thus, despite the appearances, there are differences between the two institutions, including at the terminological level, and they need to be carefully considered when they are to be applied in practice.
Going beyond the theoretical aspects, perhaps the greatest perceptible difference is the success enjoyed by the trust in Anglo-Saxon law systems, as opposed to the rather low use of trust in continental law systems.

Keywords:

fiduciary, trust, fiduciary-warranty, split ownership, Romanian Civil Code, differences between fiduciary and trust

REZUMAT

Deși la prima vedere fi ducia și trust-ul par a nu avea deosebiri importante, totuși la o privire mai atentă putem observa „fisurile” din legătura celor două instituţii înrudite. Astfel, deși intenţia legiuitorului român a fost să adopte de fapt trust-ul prin Noul Cod Civil, sistemul nostru de drept civil a făcut acest lucru imposibil, iar rezultatul a fost reglementarea fiduciei pe model francez.
De aici reiese și cea mai importantă deosebire între fiducie și trust, posibilitatea (în cazul trust-ului) sau imposibilitatea (în cazul fiduciei) de a avea o sciziune a proprietăţii care de fapt reiese din însăși sistemele de drept în care sunt folosite.
Mai merită menţionată și existenţa unei interdicţii în cazul fiduciei de a fi folosită pentru liberalităţi, dar și forma cerută de lege pentru încheierea valabilă, care este mult mai permisivă în cazul trust-ului. Astfel, în ciuda aparenţelor, există diferenţe între cele două instituţii inclusiv la nivel terminologic, iar acestea trebuie analizate cu atenţie atunci când se dorește aplicarea lor în practică. Trecând peste aspectele teoretice, poate cea mai mare diferenţă sesizabilă o reprezintă succesul de care se bucură trust-ul în sistemele de drept anglo-saxon spre deosebire de utilizarea destul de redusă a fiduciei în sistemele de drept continental.

Legislaţie relevantă:

C. civ., art. 773, art. 775, art. 2659-2662

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: