Decizia Comisiei Europene privind distribuția de cărți în format electronic. Comentariu asupra aplicării procedurii de acceptare a angajamentelor într-un caz privind pretinse înţelegeri între concurenţi

Numărul 10 Anul 2013
Revista Numărul 10 Anul 2013

ABSTRACT

The European Commission recently finalized a case regarding an alleged concerted practice involving several publishers and Apple on the market for e-book commercialization, by accepting commitments proposed by the parties in response to the Commission’s anticompetitive concerns.
The relevance of this decision results from the peculiarities of the factual background which, in principle, may render questionable the extent to which this case would be suitable for commitments. As such, the alleged concerted practice includes both horizontal (the relationship between publishers, which allegedly coordinated in chainging their distribution model for e-books) and vertical aspects (the relationship between Apple and the publishers, as Apple allegedly used its bargaining power to determine the publishers, its upstream commercial partners, to effect certain changes in their business models).
The Commission tackled the case with flexibility, taking into account the specificities of the market and its development trends. Therefore, the commitments procedure was thought more feasible in this case for the purpose of achieving the competition policy objectives, so as not to inhibit the development of a highly dynamic market segment.
Furthermore, the Commission took this opportunity to state unequivocally that no business model can raise anticompetitive concerns in itself and that an in depth case-by-case assessment is needed in order to identify potential deviations from competition rules.

Keywords:

competition, e-books, concerted practice, business model, Apple

REZUMAT

Comisia Europeană a finalizat recent un caz privind o pretinsa practica concertată între mai multe edituri şi Apple pe piaţa comercializării de cărţi în format electronic, prin adoptarea unei decizii de acceptare a angajamentelor propuse de părţi în răspuns la îngrijorările anticoncurenţiale formulate de Comisie.
Relevanţa acestei decizii constă în aceea că situaţia de fapt prezintă o serie de particularităţi care, în principiu, pot pune sub semnul îndoielii măsura în care acest caz s-ar preta la oferirea de angajamente. Astfel, pretinsa practică concertată intervenită între edituri şi Apple include atât aspecte orizontale (relaţia dintre edituri, între care a existat o pretinsă coordonare în ceea ce priveşte schimbarea modelului de distribuţie de e-books), cât şi aspecte verticale (relaţia dintre Apple şi edituri, în contextul în care Apple este pretins a fi folosit puterea sa de negociere pentru a determina editurile, partenerii săi comerciali din amonte, să realizeze anumite schimbări cu privire la modelul de afaceri utilizat).
Comisia a abordat cazul cu flexibilitate, ţinând seama de particularităţile pieţei şi de tendinţele de dezvoltare ale acesteia.
Astfel, procedura de angajamente a fost considerată mai fezabilă în acest caz în vederea realizării obiectivelor de politică de concurenţă, pentru a nu inhiba dezvoltarea unui segment de piaţă foarte dinamic.
De asemenea, Comisia a folosit această ocazie pentru a afirma fără echivoc faptul că niciun model de afaceri nu poate ridica îngrijorări anticoncurenţiale per se, ci este necesară o analiză aprofundată de la caz pentru a putea fi identificate posibilele devieri de la regulile de concurenţă.

Legislaţie relevantă: Regulamentul Consiliului nr. 1/2003 din 16 decembrie 2002, art. 9; Legea concurenţei nr. 21/1996, art. 462
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare

Caută Articole

Ultimele Articole

Newsletter Wolters Kluwer România