Decizia Comisiei Europene din 20 iulie 2010 cu privire la o procedură în baza Articolului 101 din Tratatul pentru Funcţionarea Uniunii Europene şi a Articolului 53 din Acordul SEE (cazul COMP/38.866 – Fosfaţii furajeri)

Numărul 9 Anul 2012
Revista Numărul 9 Anul 2012

ABSTRACT

The paper presents the way in which the European Commission applied the transaction procedure in its second case ended by a transaction – case COMP/38866, Animal Feed Phosphates. This is the first case (and the only one so far) in which the Commission ended the investigation by a transaction even if only some of the parties under investigation transactioned (the so-called hybrid case).

Keywords:

European Commission, animal feed phosphates, transaction procedure, cartel.

REZUMAT

Articolul prezentă modul în care Comisia Europeană a aplicat procedura de tranzacţie în cel de-al doilea caz al său care a fost finalizat cu o tranzacţie – cazul COMP/38866, Fosfaţii furajeri. Acest caz este primul caz (şi singurul până la acest moment) în care Comisia a finalizat investigaţia prin tranzacţie chiar dacă nu toate părţile investigate au tranzacţionat (aşa-numitul caz hibrid).

Legislaţie relevantă: Tratatul pentru Funcţionarea Uniunii Europene, art. 101
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: