Critici aduse actualei instituţii a clasificării informaţiilor

Numărul 1 Anul 2014
Revista Numărul 1 Anul 2014

ABSTRACT

In a previous article, we have analyzed the provisions of Law No. 182/2002 on protection of classified information, and its implementing norms, in order to outline the cases when, in a too easily manner, the access to public information is restricted by a simple unilateral decision to classify information, made by a public authority or institution.
Under this article, we will explore the difficulties that at this moment exist in relation to the judicial control over such unilateral decisions made by public authorities or institutions, in relation to classified information. Such difficulties have determined an effective reaction of Romanian courts of law, which openly and repeatedly criticized the current provisions of Law No. 182/2002, deeming them as un-constitutional.
From this point of view, this article outlines a specific impediment resulting from the current provisions of Law No. 182/2002, which is relating to the very few number of judges currently authorized to have access to classified information, an aspect which is strengthening the critics on the current concept of classified information, which is deemed to support the abusive restriction of the access to public information.

Keywords:

protection of classified information, public information, public authorities, judges

REZUMAT

Într-un articol precedent, am analizat prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, şi a legislaţiei sale subsecvente, pentru evidenţierea situaţiilor prin care, într-un mod mult prea facil, se ajunge la restrângerea accesului la informaţii de interes public, printr-o simplă măsură de clasificare a informaţiilor, adoptată în mod unilateral de o autoritate sau instituţie publică.
În cuprinsul acestui articol vom explora impedimentele existente la acest moment în exercitarea controlului judecătoresc cu privire la astfel de măsuri unilaterale, adoptate de autorităţi sau instituţii publice, vizând clasificarea unor informaţii.
Aceste impedimente au determinat o reacţie efectivă a instanţelor de judecată din România, care au criticat în mod deschis şi repetat prevederile actuale ale Legii nr. 182/2002, considerându-le neconstituţionale.
Din acest punct de vedere, articolul îşi propune să scoată în evidenţă şi un impediment specific rezultat din prevederile actuale ale Legii nr. 182/2002, conform căruia numărul actual al judecătorilor autorizaţi să aibă acces la informaţiile clasificate este foarte mic, aspect de natură să întărească criticile cu privire la instituţia actuală a clasificării informaţiilor, ce încurajează restricţionarea abuzivă a accesului la informaţia de interes public.

Legislaţie relevantă: Constituţie, art. 31, Legea nr. 182/2002, art. 7, art. 15, art. 20
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: