Creanţele salariale curente în procedura insolvenţei

Numărul 6 Anul 2022
Revista Numărul 6 Anul 2022

ABSTRACT

Salary claims benefit from a preferential regime, in the case of the employer’s insolvency, determined by the need to protect employees. At the same time, current claims benefit from a privileged legal regime, which is justified by the imperative to continue the debtor’s activity after the opening date of the insolvency procedure.
With regard to current salary claims in the insolvency procedure, the issue arises of determining the competence to settle the requests of employees for the payment of salary rights born after the date of the opening of the procedure, for the situation where the claim is not contained in a document of proof (as a finding of its existence, before obliging the insolvent debtor to pay it): the request is resolved by the panel specialized in labor disputes or in the file regarding the debtor’s insolvency, according to the provisions of art. 75 para. 3 of Law no. 85/2014.

Keywords:

insolvency, salary claims, current claims, competence, proof.

REZUMAT

Creanţele salariale beneficiază de un regim preferenţial, în cazul insolvenţei angajatorului, determinat de nevoia de protecţie a salariaţilor. În același timp, creanţele curente beneficiază de un regim juridic privilegiat, care se justifică prin imperativul continuării activităţii debitorului după data deschiderii procedurii insolvenţei.
În ceea ce privește creanţele salariale curente în procedura insolvenţei se pune problema determinării competenţei de soluţionare a cererilor salariaţilor de plată a drepturilor salariale născute după data deschiderii procedurii, pentru situaţia în care creanţa nu este cuprinsă într-un înscris doveditor (fiind necesară o constatare a existenţei acesteia, înainte de obligarea debitorului aflat în insolvenţă la plata acesteia): cererea se soluţionează de completul specializat în litigii de muncă sau în dosarul privind insolvenţa debitorului, potrivit prevederilor art. 75 alin. (3) din Legea nr. 85/2014.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 85/2014, art. 75
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: