Controlul activităţii entităţilor reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

Numărul 3 Anul 2013
Revista Numărul 3 Anul 2013

ABSTRACT

The inspection of the activity carried out by the administration and management bodies organized in the entities regulated by the Law number 297/2004 and the Emergency Decree of the Government number 32/2012 is ensured by a number of institutions functioning with these bodies: the auditors of the company, statutory and internal, with the mission of exerting a permanent control of the bodies responsible with the management of the company; the internal control department, which has the duty of ensuring a regular functioning of the company, in order to protect the investors; the council of the shareholder’s representatives, which is a structure specific only to the investment companies, with the duty of ensuring the execution of the management contract of the company. The activity of the management bodies can also be inspected by the shareholders, either direct, by requesting information concerning the activity of the company, or by a court of justice, which can be requested to order the carrying out of management reports by an expert or the carrying out of additional reports by the financial auditor.

Keywords:

the internal control department, the council of the shareholder’s representatives

REZUMAT

Controlul activitaţii organelor de administrare si de conducere organizate în cadrul entitaţilor reglementate prin Legea nr. 297/2004 si Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 este asigurat printr-o serie de instituţii care funcţionează în cadrul acestor entităţi, respectiv auditorii societăţii, statutari şi interni, care au misiunea exercitării unui control permanent a activităţii organelor însărcinate cu gestiunea societăţii, compartimentul de control intern, care este însărcinat cu activităţi specifice asigurării unei funcţionări corecte a societăţii pentru protecţia investitorilor, consiliul reprezentanţilor acţionarilor, care este o structură întâlnită numai în cadrul societăţilor de investiţii, având ca scop urmărirea executării contractului de administrare a respectivei societăţi; activitatea organelor de administrare putând fi controlată şi de către acţionari, fie direct prin solicitarea de informaţii referitoare la activitatea societăţii, fie prin intermediul instanţei de judecată, aceasta putând fi investită pentru a ordona efectuarea rapoartelor de gestiune de către un expert sau a rapoartelor suplimentare întocmite de auditorul financiar.

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: