Contractul de muncă în procedura insolvenţei

Numărul 11 Anul 2014
Revista Numărul 11 Anul 2014

ABSTRACT

After the date of opening of insolvency proceeding, if it was not raised the right of administration, the debtor, by special administrator, is the one who decide on restructuring measures or amendments of the collective agreement, under the supervision of the insolvency administrator. The right to decide on the termination of individual employment contracts belongs to the insolvency administrator/judiciary liquidator, according to art. 123 para. (8) of Law no. 85/2014.
The bankruptcy coincides with the termination of the collective labor contract, the termination of individual employment contracts taking place in order to achieve the objective of liquidation of debtor’s wealth.

Keywords:

individual employment contract, collective agreement, individual dismissal, collective dismissal, insolvency administrator, debtor

REZUMAT

După data deschiderii procedurii insolvenţei, dacă nu a fost ridicat dreptul de administrare, debitorul, prin administratorul special, este cel care dispune cu privire la măsurile de restructurare sau modificările contractului colectiv de muncă, sub supravegherea administratorului judiciar. Dreptul de a decide asupra desfacerii contractelor individuale de muncă aparţine administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, conform art. 123 alin. (8) din Legea nr. 85/2014.
Intrarea în faliment coincide cu încetarea contractului colectiv de muncă, încetarea contractelor individuale de muncă având loc în măsura şi corespunzător realizării obiectivului lichidării averii debitorului.

Legislaţie relevantă:

Legea nr. 85/2014, art. 5, art. 112, art. 123

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: