Consideraţii pe marginea interpretării dispoziţiilor art. 241 din Legea nr. 297/2004 – Legea Pieţei de Capital

Numărul 2 Anul 2013
Revista Numărul 2 Anul 2013

ABSTRACT

The hereby article is meant to highlight and to accentuate the meaning given by the legislator to the provisions stipulated by art. 241 of the Capital Market Law, by comparing the limits of competence imposed on the executive management of a stock company, by reporting to the plenitude of competence belonging to the general meeting of shareholders, pursuing in the same time the interpretations given to this article, bearing a brief comparative view between common law and special arrangements in the field, with the observation of doctrinal opinions expressed and with illustrative referance to relevant solutions given in this regard by courts of law.

Keywords:

administrators, limit of competence, issuers, fixed assets, nullity, extraordinary general meeting

REZUMAT

Prezentul articol are ca scop să evidenţieze şi să accentueze sensul dat de legiuitor prevederilor statuate de dispoziţiile art. 241 din legea pieţei de capital, prin prisma comparării limitelor de competenţă impuse conducerii executive a unei societăţi pe acţiuni, prin raportare la plenitudinea de competenţă a adunării generale a acţionarilor, urmărind totodată interpretările date acestui articol, cu o scurtă privire comparativă între dreptul comun şi regimul special aplicabil în materie, cu observarea opiniilor doctrinare exprimate şi cu trimitere exemplificativă la soluţiile relevante pronunţate în această materie de instanţele de judecată.

Legislaţie relevantă:

Legea nr. 297/2004, art. 241

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: