Configuraţia impreviziunii în noul Cod civil. Consideraţii cu privire la clauzele de hardship

Numărul 10 Anul 2013
Revista Numărul 10 Anul 2013

ABSTRACT

The article is aimed to analyse, through the eyes of a practitioner, the mechanism and legal effects of hardship, a legal concept which was for the first time explicitly regulated under the Romanian law by the new Civil code, which became effective as of October 2011. One particular pragmatic objective of the author was to outline the potential practical issues which may arise due to the large variety of possible situations, correlated to the broad interpretation margins of the parties and, respectively, of the court (in virtue of the current legal framework). Also, this study is destined to the analysis of the impact of hardship on complex transactions and, correlatively, the opportunity of hardship clauses.

Keywords:

adaptation of the agreement, good faith, successive execution agreement, excessive onerosity, termination of the agreement, hardship, price adjustment, risk, transaction

REZUMAT

Acest articol îşi propune să analizeze, prin ochii unui practician al dreptului, mecanismul şi efectele juridice ale impreviziunii, un concept juridic reglementat pentru prima dată în mod explicit în dreptul românesc de către noul Codul civil ce a intrat în vigoare în octombrie 2011. Un obiectiv pragmatic al autoarei a fost acela de a releva potenţialele probleme ce pot interveni în practică din cauza largii varietăţi de situaţii, corelată cu largile puteri de apreciere ale părţilor şi, respectiv, ale instanţei (în baza cadrului legal actual). De asemenea, acest studiu este destinat analizei impactului impreviziunii asupra tranzacţiilor complexe şi, corelativ, a oportunităţii clauzelor de hardship.

Legislaţie relevantă:

C. civ., art. 1.271

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: