Competenţa jurisdicţională şi efectele hotărârilor străine în materia procedurilor de insolvenţă

Numărul 6 Anul 2012
Revista Numărul 6 Anul 2012

ABSTRACT

The entry into force of Regulation (EC) no. 1346/2000 constituted the adoption of a single instrument in the EU Member States regulating the main issues of private international law in matters of insolvency proceedings.
The regulation has a complex structure, its provisions providing support in dealing with insolvency proceedings with cross-border elements, starting with jurisdiction rules for determining the courts having competence to rule in such proceedings, continuing with the settlement of conflict rules and the establishing of procedures and requirements to ensure recognition and enforceability of decisions issued in insolvency proceedings, in all Member States.

Keywords:

european regulation, insolvency proceedings, jurisdiction, recognition and enforcement.

REZUMAT

Intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1346/2000 a constituit adoptarea unui singur instrument în statele membre UE care reglementează principalele probleme de drept internațional privat în problemele procedurii de insolvență.
Regulamentul are o structură complexă, prevederile sale oferind sprijin în gestionarea insolvenței proceduri cu elemente transfrontaliere, începând cu regulile de competență pentru stabilirea instanțelor judecătorești având competență de a se pronunța în astfel de proceduri, continuând cu soluționarea regulilor conflictuale și stabilirea de proceduri și cerințe pentru a asigura recunoașterea și caracterul executoriu al deciziilor emise în cadrul procedurilor de insolvență, în toate statele membre.

Legislaţie relevantă: Regulamentul (CE) nr. 1346/2000
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: