Comerţul electronic şi serviciile de transport maritim

Numărul 5 Anul 2012
Autor D.D. HORNET
Revista Numărul 5 Anul 2012

ABSTRACT

The present article is the last installment of the third part discussion related to the electronic bill of lading. In the present article the author surveys the relevant international efforts related to the introduction of the electronic commerce, the impact of electronic commerce on the evolution of the bill of lading’s instruments, and connects the efforts related to the development of electronic commerce to the evolution of the electronic bill of lading. The article is of interest for lawyers involved in transportation matters, but also for lawyers and academics interested in new technologies, and the impact of such technologies on the traditional legal instruments such as the bill of lading.

Keywords:

bill of lading, international law, international private law, electronic commerce,
electronic bill of lading, electronic data exchanges.

REZUMAT

Prezentul articol este ultima parte a discuției legate de conosamentul electronic. În acest articol, autorul analizează eforturile internaționale relevante legate de introducerea comerțului electronic, impactul comerțului electronic asupra evoluției instrumentelor conosamentului și conectează eforturile legate de dezvoltarea comerțului electronic de evoluția conosamentului. Articolul este de interes pentru avocații implicați în probleme de transport, dar și pentru avocații și cadrele universitare interesate de noile tehnologii și de impactul acestor tehnologii asupra instrumentelor juridice tradiționale precum conosamentul.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: