Clauze abuzive în contractele de credit, așa cum rezultă din practica judiciară

Numărul 3 Anul 2016
Autor Bogdan ŢENE
Revista Numărul 3 Anul 2016

ABSTRACT

After the intensification of the banking credit activity in the latter part of the 2000s, the economic crisis, the devaluation of the national currency and the decline of the purchasing power, the consumers that were parts in the credit contracts initiated legal actions against the commercial banks.
Although the national legislation came into force several years before, the disputes in the matter of the protection of the consumer law issued for the annulment of abusive clauses in contracts is a relatively new element in Romanian legal practice.
The clauses targeted by the court proceedings relate to credit interest and fees, and lately the credit currency, the vision of the courts in such cases not being unitary.

Keywords:

abusive clause, consumer, professional, interest, comissions, denomination

REZUMAT

După intensificarea activităţii de creditare în ultima parte a anilor 2000, pe fondul crizei economice, devalorizării monedei naționale în raport cu alte valute și scăderii puterii de cumpărare, consumatorii împrumutați în contractele de credit au inițiat demersuri judiciare împotriva băncilor.
Deși legislația națională exista de mai mulți ani, litigiile specifice în materia protecției consumatorului pentru constatarea caracterului abuziv al unor clauze contractuale reprezintă un element relativ nou în practica judiciară românească.
Principalele clauze vizate în obiectul acțiunilor judecătorești se referă la dobânda și comisioanele creditelor, iar în ultimul timp la moneda de creditare, viziunea instanțelor fiind neunitară în astfel de cauze.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 193/2000, O.G. nr. 21/1991, O.U.G. nr. 50/2010, Legea nr. 288/2010, Cauza C 26/13, Arpad Kasler
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: