Cesiunea de creanţă de drepturi litigioase. Tratamentul fiscal

Numărul 7 Anul 2013
Revista Numărul 7 Anul 2013

ABSTRACT

This article deals with the issue of assignment of litigation rights and how this matter has been regulated in tax law and the relationship between tax issues and civilian regulation and case-law. We followed the definition of the claim against the Romanian state in the light of European Court of Human Rights case-law and how the effects of these decisions are mostly applicable in conceptualizing the tax treatment of property alienation of personal property.

Keywords:

assignment of litigation rights, tax law, property alienation, personal property.

REZUMAT

Prezentul articol tratează problematica cesiunilor de creanță de drepturi litigioase și modul în care această chestiune a fost reglementată în legislația fiscală, precum și corelația aspectelor fiscale cu cele civile. Am urmărit definirea creanței împotriva statului român din perspectiva jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor
Omului și modul în care efectele acestor hotărâri își găsesc aplicabilitatea în conceptualizarea tratării regimului fiscal al înstrăinării bunurilor din patrimoniul personal.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: