Cauza pendinte C-101/16 pe rolul CJUE, Paper Consult. O posibilă soluție

Numărul 6 Anul 2016
Revista Numărul 6 Anul 2016

ABSTRACT

By decision of 21 January 2016, Cluj Court of Appeal referred a request for a preliminary ruling to the Court of Justice of the European Union under Article 267 TFEU, asking, in essence, whether the provisions of Directive 2006/112/EC (the VAT Directive) must be interpreted as precluding the tax authority from refusing a taxable person the right to deduct the VAT owned or paid in relation to a supply of goods, solely on the ground that the supplier who issued the invoice in which the expenses and the VAT are individualised, has previously been declared as an inactive taxpayer. As the C-101/16 Paper Consult case is pending before the Court, this study is aimed at offering a possible solution to the case by analysing the relevant case-law of the Court, as well as presenting several aspects which the referring court should take into consideration in order to give a just and well-founded decision in the national proceedings. The conclusion of this study is that it is incompatible with the rules governing the right of deduction under the VAT Directive and with the principles of VAT neutrality, proportionality and legal certainty, to impose a penalty in form of refusal of VAT deduction right related to acquisitions from inactive taxpayers, without objectively proving that the taxable person knew or ought to have known that the transactions concerned were connected with a fraud committed by the supplier.

Keywords:

VAT Directive, preliminary ruling, right of deduction, inactive taxpayers, C-101/16

REZUMAT

Curtea de Apel Cluj a decis la data de 21 ianuarie 2016 înaintarea către Curtea de Justiție a Uniunii Europene a unei trimiteri preliminare, în temeiul art. 267 TFUE.
În esență, instanța de judecată consideră relevant pentru soluționarea cauzei răspunsul la întrebarea dacă prevederile Directivei nr. 2006/112/CE (Directiva TVA) trebuie interpretate ca interzicând autorităților fiscale să refuze, pe baza
reglementării naționale, dreptul de deducere a TVA, unei persoane impozabile pe motiv că persoana din amonte, care a emis factura în care sunt individualizate cheltuiala şi taxa pe valoare adăugată, a fost declarată inactivă de către administraţia fiscală. Cauza este pendinte pe rolul CJUE, iar autorii își propun să prefigureze o posibilă soluție, argumentată, inclusiv pe baza jurisprudenței relevante a Curții, precum și să ofere câteva criterii de analiză pentru a se decide întemeiat de către instanța națională investită cu soluționarea cauzei Paper Consult. Concluzia la care se ajunge este că impunerea unei sancțiuni, constând în refuzul deducerii TVA în cazul achizițiilor de la contribuabili inactivi, fără a se dovedi în mod obiectiv că acela căruia nu i se recunoaște dreptul de deducere a TVA a cunoscut că tranzacția în cauză a fost încheiată cu un contribuabil care a comis o fraudă, este incompatibilă cu regula deducerii TVA stabilită de Directiva TVA, precum și cu principiile neutralității TVA, proporționalității și securității raporturilor juridice.

Legislaţie relevantă:

TFUE, art. 267; Directiva nr. 2006/112/CE, art. 9, art. 62, art. 63, art. 167, art. 168, art. 178, art. 273; C. pr. fisc., art. 92

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: