Câteva consideraţii cu privire la categoria furnizorilor prevăzută de art. 96 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

Numărul 1 Anul 2013
Revista Numărul 1 Anul 2013

ABSTRACT

Article 96 of Law 85/2006 on insolvency proceedings was amended by Law 169/2010, published in the Official Journal of Romania, part 1, nr. 505/21.07.2010.
This legal text regulates the category of essential providers. Unfortunately, this legal amendment hasn’t brought the answers expected by those who practice insolvency, respectively by this professional doctrine. Moreover, this law amendment brought up new questions on the category of essential providers. Part of these questions and their answers as found by the legislative bodies specialized in insolvency practice by praetorian means are presented within this paper, so that all those interested get to know the proposed solutions. Also, we hope that all the matters raised within legal practice will be resolved in the near future.

Keywords:

insolvency law, essential providers, substantive issues, procedure matters.

REZUMAT

Prin Legea nr. 169/2010, publicată în M. Of. nr. 505 din 21 iulie 2010 a fost modificat art. 96 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, text legal care reglementează categoria furnizorilor esenţiali. Din păcate, nici această modificare legislativă nu a adus răspunsurile aşteptate de cei care aplică legea insolvenţei, respectiv de doctrina de specialitate. Mai mult, această modificare a legii a dat naştere la alte întrebări în ceea ce priveşte categoria furnizorilor esenţiali. O parte a acestor întrebări, precum şi răspunsurile găsite de organele care aplică procedura insolvenţei pe cale pretoriană sunt redate în cadrul prezentei lucrări, pentru ca toţi cei interesaţi să aibă cunoştinţă de soluţiile propuse. De asemenea, sperăm ca problemele semnalate de practica judiciară să fie reglementate în viitorul apropiat.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 85/2006, art. 96 alin. (1)
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare

Caută Articole

Ultimele Articole

Newsletter Wolters Kluwer România