Câteva consideraţii cu privire la acţiunea pauliană. Privire specială asupra domeniului de aplicare în reglementarea Codului civil (Legea nr. 287/2009)

Numărul 11 Anul 2013
Revista Numărul 11 Anul 2013

ABSTRACT

To shelter the creditors from the acts concluded by the debtor in their fraud, the law opens them the path of a special action, the Paulian action, by which the creditors can attack in justice the vilain acts concluded by the debtor with the defendant third party, requesting the competent court of law to declare them as inopposable in the relations with them allowing them to avoid the consequences of fraud.
The creditor cannot prevent the debtor from concluding any legal acts, because a man cannot be declared incapable just because he has debts. It cannot be allowed that the debtor compromises his patrimony, which represents the pledge of his creditors, by the conclusion of legal acts with the defrauding of the interests of his creditors (art. 1562 of Civil Code). These fraudulent acts can be attacked by the revoking action and they will cease to be opposable to them. In essence, it is about impeding the attempts of the debtor of organizing his own insolvency.

Keywords:

creditors, debtor, fraud, vilain acts, Paulian action.

REZUMAT

Pentru a-i pune pe creditori la adăpost de actele încheiate de debitor în frauda lor, legea le deschide calea unei acţiuni speciale, acţiunea pauliană, prin care creditorii pot ataca în justiţie actele viclene încheiate de debitor cu terţul pârât, solicitând instanţei de judecată competente declararea lor ca inopozabile, în raporturile cu ei, permiţându-li-se, astfel, să evite consecinţele fraudei.
Creditorul nu-l poate împiedica pe debitor să încheie orice acte juridice, căci un om nu poate fi declarat incapabil doar pentru că ar avea datorii. Nu se poate însă admite ca debitorul să-şi compromită patrimoniul, care constituie gajul creditorilor săi, prin încheierea de acte juridice cu fraudarea intereselor creditorilor săi (art. 1562 C. civ.). Tocmai aceste acte frauduloase pot fi atacate prin intermediul acţiunii revocatorii, urmând ca ele să înceteze a le mai fi opozabile.
În esenţă, este vorba, despre zădărnicirea tentativelor debitorului de organizare a propriei insolvabilităţi.

Legislaţie relevantă: Codul civil, art. 1560, art. 1561, art. 1562, art. 1563, art. 1564, art. 1565
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare

Caută Articole

Ultimele Articole

Newsletter Wolters Kluwer România