Când nu mai este secret un secret comercial?

Numărul 8 Anul 2013
Revista Numărul 8 Anul 2013

ABSTRACT

In this article, the author analyses the relationship between the right to be informed and trade secrets, in a context in which traders often invoke the privilege of keeping secret information that would also contribute to identifying the effects of their activities on human health and the environment. On the one hand, the ability to keep certain information secret is often a matter of survival for traders, on the other, access to data may be crucial for the environment and health.
Going through all relevant European and Romanian legislation, case law (in particular, the latest decision of the ECJ in the field) and also referring to the points of view present in legal literature, the author eventually demonstrates that trade secrets cannot allow the refusal to disclose a secret directly or indirectly related to risks concerning the environment and human health.

Keywords:

right to information, trade secrets, risks to the environment and human health.

REZUMAT

Scopul autoarei acestui articol este acela de a analiza raportul dintre dreptul la informare și secretul comercial, în condițiile în care adesea comercianții invocă privilegiul de a păstra secretul asupra unor informații care ar contribui și la identificarea efectelor activității lor asupra sănătății umane și a mediului. Pe de o parte, posibilitatea de a păstra anumite informații secrete devine de multe ori o chestiune de supraviețuire pentru comercianți, pe de alta, accesul la date poate fi crucial pentru mediu și sănătate.
Parcurgând pe rând legislația europeană și cea română incidentă, jurisprudența (în special, o decizie de ultimă oră CJUE) din domeniu, făcând și referire la punctele de vedere formulate în doctrină, autoarea demonstrează în final faptul că secretul comercial nu poate permite refuzul divulgării unui secret legat direct sau indirect de riscuri cauzate mediului și sănătății persoanelor.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: