Bunele practici în relaţia avocat-client

Numărul 6 Anul 2022
Autor Mihail DINU
Revista Numărul 6 Anul 2022

ABSTRACT

Without many legislative opportunities for promoting their services, lawyers must rely mainly on the results of their activity. In addition, however, some methods of communication make up the best practices by which, over time, those who have understood the partnership relationship between lawyer and client have acquired professional success.

Keywords:

marketing for lawyers, legal skills, clients, loyalty.

REZUMAT

Având puţine oportunităţi legislative pentru promovarea serviciilor, avocaţii trebuie să se întemeieze în principal pe rezultatele activităţii lor. Suplimentar, însă, câteva metode de comunicare alcătuiesc bunele practici prin care, în decursul timpului, cei care au înţeles relaţia de parteneriat dintre avocat și client au dobândit succesul profesional.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: