Buna-credință în executarea obligațiilor contractuale

Numărul 3 Anul 2014
Revista Numărul 3 Anul 2014

ABSTRACT

Article 1170 of the Civil Code regulates the general obligation to act in good faith in the negotiation and execution of contracts. From the legal nature of the obligation good faith has important consequences in terms of sanctioning its non-compliance: this obligation does not follow the regime of non fulfilment of an obligation contractual, i.e. it does not activate in favor of the creditor the rights stipulated in article 1516 NCC. A distinction must be made between failure to comply with the obligation to a act in good faith in the performance of a contract and failure to comply with an obligation contractual (fundamental, main).

Keywords:

general obligation to act in good faith, contract execution, creditor

REZUMAT

Articolul 1170 NCC reglementează obligaţia generală de a acţiona cu bunăcredinţă în negocierea şi executarea contractelor. Din natura legală a obligaţiei de bună-credinţă decurg consecinţe importante în ceea ce priveşte sancţionarea nerespectării ei: această obligaţie nu urmează regimul neîndeplinirii unei obligații contractuale, adică nu activează în favoarea creditorului drepturile stipulate în articolul 1516 NCC. Trebuie făcută distincţia între nerespectarea obligaţiei de a acţiona cu bună-credinţă în executarea unui contract şi nerespectarea unei obligaţii contractuale (fundamentale, principale).

Legislaţie relevantă: C. civ., art. 1170, art. 1516
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: