Articole de la același autor Prof. univ. dr. Valerius M. CIUCĂ

Predă la Facultatea de Drept a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iași, unde este conducător de doctorat și titular al disciplinelor Drept roman, Drept privat comparat și Filosofia dreptului european. A fost profesor asociat la ULCO, Lab. RII, Franţa, profesor invitat la University of Ottawa, Canada, primul judecător român la Tribunalul Uniunii Europene, Luxembourg. Este membru fondator al Fundaţiei Academice „Petre Andrei” din Iași, al Centrului Robertianum de drept privat european, al Cercului de hermeneutică juridică „Școala dreptului organic”, al Centrului de Cercetări Juridice „Școala exegetică după metoda post glosatorilor”. A fost bursier al Guvernului Franţei, al American Bar Association și al Uniwersytet Jagielloński din Cracovia, al Consiliului Europei și al Academiei de Drept European din Florenţa, al Institutului de Drept Internaţional, pendinte de Georgetown University, Washington etc. pentru diferite stagii de cercetare. Este membru în societăţi academice, de cercetare și fi lantropice din România și din străinătate, și a fost ales vicepreședinte al Societas Jure Romano la Universitatea de Stat din Sofia, 2016. Profesor Bologna desemnat de Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţești din România, respectiv, Doctor Honoris Causa al UMFST Târgu Mureș. Discipol spiritual, prieten și colaborator al unor renumite personalităţi: judecătorul Mircea Hâncu, Prof. dr. doc. Marţian Cotrău, Profesor emeritus Jean Carbonnier, Prof. dr. Petru P. Andrei și Prof. dr. Gheorghe Scripcaru, asistent al Profesorului emerit Mihai Vasile Jacotă. Participant la congrese, conferinţe și reuniuni știinţifice din România și din străinătate. Relief cărturăresc: Procedura partajului succesoral, Polirom, 1997; Lecţii de sociologia dreptului, Polirom, 1998, Lecţii de drept roman, vol. I-IV, Polirom, 2001; Lecţii de hermeneutică juridică, Ed. Fundaţiei Academice Axis, 2003; Lecţii de drept privat comparat (vol. I-III, coord.) Ed. Fundaţiei Academice Axis, 2005; Patografia Mihai Eminescu (cu Gh. Scripcaru), Junimea, 2004; Psihanaliză și hermeneutică juridică. Pledoarie pentru iubirea necondiţionată (cu Gh. Scripcaru et al.), Axis, 2005; Individul radical (cu Gh. Scripcaru), Axis, 2006; Deontologie judiciară. Syllabus (cu Gh. Scripcaru et al.), Sedcom Libris, 2010; Vagant prin ideea europeană. Fulguraţii juridico-filosofice, Axis, 2011; Itinerarii prin pretoriile europene. Selecţie subiectivă de cazuistică europeană, Axis, Iași, 2011; Euronomosofia, Axis, 2012; Drept roman. Lecţiuni, vol. I-II, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2014; Euronomosofia. Periplu filozofic prin dreptul european organic. Lecţiuni, Ed. Univ. „Al. I. Cuza” Iași, 2019; Drept privat comparat. Lecţiuni, vol. I, Ed. Univ. „Al. I. Cuza” Iași, 2020; lucrări colective publicate în străinătate etc.
„Scripturae soliloquiis”,
posibil răspuns la întrebarea „Cum scrieţi?”
Numărul 3 Anul 2020
I never just „write”. I rather transcript a soliloquy, an internal dialogue that requires to be recorded, probably out of a vanity of the moment, which later may bring post festum regrets or, at least, benevolent self-ironies… Why? Simple, because our writings are considered as fragments of legal literature. The legal literature, by contrast with other written works, is, in certain legal systems, a formal source of law, while i...
Citește mai mult